Medlemmer

Styreleder:
Ole Håvard Voicu-Lundvold

Styremedlemmer:
Ramadan Sulejman
Marit Eline Sand
Olav Endresen Haukeli
Khadija Zahoor
Andreas-Johann Ulvestad