Avfallshåndtering

Informasjon om avfallshåndtering i borettslaget kan leses her:
Flyer – Avfallshåndtering – Norsk
Flyer – Garbage disposal – English

Informasjon om restavfall:
Flyer – Ikke restavfall

Informasjon om gjenbruksstasjoner i Oslo kan leses på Renovasjonsetatens hjemmesider:
Renovasjonsetaten – Grovavfall

Infobrosjyre fra Oslo kommune, Renholdsetaten om kampen nærmiljøstasjon:
Vær nærmiljøvennlig

Nærmeste gjenbruksstasjon befinner seg på Brobekk. For å se kart, trykk her