Alle innlegg av Styret 4Blocks

Røyking på balkong

Vi har fått klage fra andelseiere som opplever at glødende røyksneiper kommer inn på balkonger under og ødelegger møbler og møbeltrekk. Røyker du så pass på at du eller dine gjester ikke kaster røyksneiper ned fra balkongen.

Digital generalforsamling

Generalforsamlinga blir i dag gjort digitalt, via ABBL sin nettportal.

Informasjon og sakspapir finn du under Generalforsamlinger på nettsida vår.

Kort oppsummert:

 • Frå 2. mai klokka 20:00 til 5. mai klokka 16:00 er det høringsgrunde med spørsmål og svar.
 • Frå 6. mai klokka 16:00 kan du stemme i sakar.
 • Onsdag 12. mai klokka 09:00 blir det stengt for å stemme i sakar, og møtet er avslutta
 • I løpet av nokre dagar etterpå blir det publisert resultat av generalforsamlinga.

Bebuarmøte på video før generalforsamlinga

Det vart avholdt bebuarmøte med gjennomgang av sakspapir og kva sytret har gjort, søndag 2. mai klokka 17. Det var ca 40 andelar til stades, og presentasjonen frå møtet er lagt ut under «Generalforsamlinger» her på nettsida vår.

Bebuarmøte 2. mai

Vel møtt til bebuarmøte på nettvideo 2. mai klokka 17! Møterommet blir opna klokka 16:45.

Lenke til møte

Agenda for digitalt beboermøte:

 1. Gjennomgang av årsrapport
 2. Gjennomgang av årsregnskap og budsjett
 3. Godtgjøring av styremedlemmer
 4. Tiltak gjort i styret siste periode
 5. Individuell måling av varmtvann
 6. Økonomi fremover
 7. Planlagt vedlikehold 2020 – 2021
 8. Skifte av forretningsfører
 9. Gjennomføring av digital generalforsamling

Problemer med å delta?

Dersom du får problemer med å delta i Teamsmøtet, så ta gjerne kontakt med styret@4blocks.no så vi skal vi hjelpe deg i gang. Du finner du en god introduksjon til Teams-møter her.

Vi har laget noen enkle møteregler for at møtet skal bli så effektivt og bra som mulig. Disse vil vi gå gjennom ved møtestart

Gjennomføring av selve generalforsamlingen

Selve generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt via Min side hos vår forvalter ABBL.

Min side når du her:

https://minside.bbl.no/ABBL/ eller via www.abbl.no – Trykk på linken «Beboer- og medlemsportal».

Mer informasjon om gjennomføringen av møtet vil du på beboermøtet samt i innkallingen til generalforsamling som du får på mail i løpet av få dager.

Vi ser frem til å møte dere på digitalt beboermøte søndag 2. mai kl. 17.00

Postkasser

Postkassene i Breigata 18 og Breigata 20 er dessverre åpnet/brutt opp i helga. Vi har bestilt låsesmed som vil komme innom i morgen og forhåpentligvis vil dette bli ordnet.

Mangler du nøkkel til din postkasse eller har problemer med å få åpnet den så ber vi deg  ta kontakt med oss så kan vi videreformidle din henvendelse til låsesmed.

Ro i gården – støy på kveldstid

Styret minner alle beboere om at det skal være ro på kvelden. Den siste tiden har det vært en del bråk, som har medført dårlig søvn for naboer, og naturligvis har det kommet en del klager.

Vi minner om følgende punkt i husordenreglene:

1. Ro i bakgården etter klokken 20
Det skal være rolig i bakgården etter klokken 20. Det betyr at man kan oppholde seg der men ikke holde på med støyende aktiviteter, roping eller annet som kan forstyrre.

2. Ro i boligene etter 23
Det skal være rolig i boligene mellom 23.00 og 07.00. Nå i sommerstider er det fort gjort å glemme at åpne vinduer sprer lyd veldig godt.

3. Ballspill i bakgården er ikke tillatt
På grunn av støy er det ikke tillatt med ballspill i bakgården, da disse lydene spesifikt forsterkes av ekko mellom husene. Vi minner om at det er flere ballbinger og åpne plasser rundt borettslaget hvor ballspill går an.

Generalforsamling – Om å øke løpetiden på lånene i Husbanken til 30 år

Borettslaget 4 Blocks har tre lån i Husbanken med total løpetid på 25 og 26 år fra utbetalingstidspunktet. Fra 1. august starter innbetalingen av avdrag på disse lånene. For å lette overgangen ønsker styret å øke løpetiden på lånene til 30 år.

Dersom nedbetalingstiden økes, vil den månedlige lånekostnaden (som består av avdrag og renter) fra august bli ca 16,5 prosent lavere enn om vi ikke øker løpetiden. Saken tas opp på generalforsamlingen onsdag 8. april 2015. Vi oppforder alle andelseierne til å delta på møtet.

Saker til generalforsamling

Styret vil minne om at beboere som ønsker forslag eller saker tatt opp på den ordinære generalforsamlingen i 2014, må levere disse skriftlig til styret. Dette gjøres ved å sende brev til styreleder Ole Håvard Voicu-Lundvold, Breigata 12, 01.05.2014.

Saker kan også leveres på e-post til styret.4blocks@gmail.com .

Det bes om at sakene som ønskes tatt opp også skal inneholde et klart vedtak som kan stemmes for/imot under generalforsamlingen.

Vi minner om at det i følge vedtektene ikke er anledning til å treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil det holdes beboermøte i samme lokale. Her vil det kunne fremmes andre saker/synspunkter på en mer uformell måte.