Faktura for fjernvarme er sendt ut

Det er sendt ut faktura for fjernvarme frå vår forretningsførar, ABBL. Perioden det gjeld for er no 18 månadar, frå 1. juli 2018 til 31. desember 2019.

Merk at dersom du har kjøpt/seld andel i burettslaget i løpet av perioden så vil fakturaen berre vere for den perioden du har eigd andelen din sjølv om det står 01.07.2018-31.12.2019 på fakturaen.

Les meir om felleskostnadar og andre faktura frå burettslaget