Om sikringsfond, IN-ordning og eventuell rentebinding

Styret har fremmet forslag i generalforsamlingen om å inngå en fasterenteavtale med Husbanken for lånene våre. Det er både fordeler og ulemper med å binde renten, sett i forhold til det å fortsette med å ha en flytende rente på lånene.

Du finner en artikkel om dette temaet på nettsiden vår.