Styret

Styret

Styret består av en gruppe beboere som har blitt valgt til styre, i borettslaget. Styret tar seg av den daglige driften og videreutviklingen av vår praktfulle bygård.

Styret har mange oppgaver og ansvar som den jevne beboer ikke har noen forhold til. Det er regninger som skal betales, avtaler som må inngås, leieavtaler som skal behandles og spørsmål fra beboere som må besvares. Mye av styrets arbeid går også på planlegging av fremtidig vedlikeholds- og utbedringsarbeid, samt generell drift av bygget.

Dagens styre

Styret i Borettslaget 4 Blocks er idag sammensatt av fem beboere i borettslaget. Disse er:

  • Styreleder: Tone Lien, Breigata 14 (til 2022)
  • Styremedlem: Silje Fossøy, Breigata 20 (til 2022)
  • Styremedlem: Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Breigata 14 (til 2023)
  • Styremedlem: Eydis Huld Helgadottir, Breigata 18 (til 2023)
  • Styremedlem: Hanne Sofie Fremstad, Breigata 18 (til 2023)
  • Styremedlem: Mats Brekke, Breigata 14 (til 2023)
  • Varamedlem (1): Kamran Nabi, Breigata 14
  • Varamedlem (2): Kristoffer Tvedt Henriksen, Breigata 20

For mer informasjon om styret, eller om du har spørsmål til styret, ikke nøl med å ta kontakt.

Dokumenter fra Generalforsamling

Se egen underside for disse dokumentene.