Styret

Styret

Styret består av en gruppe beboere som har blitt valgt til styre, i borettslaget. Styret tar seg av den daglige driften og videreutviklingen av vår praktfulle bygård.

Styret har mange oppgaver og ansvar som den jevne beboer ikke har noen forhold til. Det er regninger som skal betales, avtaler som må inngås, leieavtaler som skal behandles og spørsmål fra beboere som må besvares. Mye av styrets arbeid går også på planlegging av fremtidig vedlikeholds- og utbedringsarbeid, samt generell drift av bygget.

Dagens styre

Styret i Borettslaget 4 Blocks er idag sammensatt av fem beboere i borettslaget. Disse er:

 • Styreleder: Tone Lien, Breigata 14
 • Styremedlem: Silje Fossøy, Breigata 20
 • Styremedlem: Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Breigata 14
 • Styremedlem: Lars Ingebrigt Olson Rokkones, Breigata 12
 • Styremedlem: Line Herigstad, Breigata 20
 • Styremedlem: Christoffer Grytten, Breigata 18
 • Varamedlem (1):  Aksel Louis Legouy, Breigata 20
 • Varamedlem (2): Robina Shaheen, Breigata 16

Dagens styre har satt seg en rekke mål for året. Disse inkluderer:

 • Bedre ventilasjonen i blokkene (B12, B18 og B20)
 • Forbedre søppelsituasjonen
 • Opprette en ordentlig informasjonsportal for beboere
 • Møblere takterrassen i B12
 • Maling av rekkehus
 • Etablere bedre nabolagsånd og oppmøte på beboermøter m.m.
 • Bedre den økonomiske situasjonen i borettslaget – redusere felleskostnader
 • Sikkerhet; brannsikkerhet, låssystem og kameraovervåking
 • Etablere oversikt over bruksoverlating/utleie

For mer informasjon om styret, eller om du har spørsmål til styret, ikke nøl med å ta kontakt.

Dokumenter fra Generalforsamling

Se egen underside for disse dokumentene.