Bebuarmøte 2. mai

Vel møtt til bebuarmøte på nettvideo 2. mai klokka 17! Møterommet blir opna klokka 16:45.

Lenke til møte

Agenda for digitalt beboermøte:

  1. Gjennomgang av årsrapport
  2. Gjennomgang av årsregnskap og budsjett
  3. Godtgjøring av styremedlemmer
  4. Tiltak gjort i styret siste periode
  5. Individuell måling av varmtvann
  6. Økonomi fremover
  7. Planlagt vedlikehold 2020 – 2021
  8. Skifte av forretningsfører
  9. Gjennomføring av digital generalforsamling

Problemer med å delta?

Dersom du får problemer med å delta i Teamsmøtet, så ta gjerne kontakt med styret@4blocks.no så vi skal vi hjelpe deg i gang. Du finner du en god introduksjon til Teams-møter her.

Vi har laget noen enkle møteregler for at møtet skal bli så effektivt og bra som mulig. Disse vil vi gå gjennom ved møtestart

Gjennomføring av selve generalforsamlingen

Selve generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt via Min side hos vår forvalter ABBL.

Min side når du her:

https://minside.bbl.no/ABBL/ eller via www.abbl.no – Trykk på linken «Beboer- og medlemsportal».

Mer informasjon om gjennomføringen av møtet vil du på beboermøtet samt i innkallingen til generalforsamling som du får på mail i løpet av få dager.

Vi ser frem til å møte dere på digitalt beboermøte søndag 2. mai kl. 17.00