Boligperm: VVS

Tilbake til boligpermen

1. Generelt om VVS

Vedlikehold av radiatorer

Alle leiligheter i 4Blocks har radiatorer med vannbåren varme.

Hver enkelt andelseier er ansvarlig for vedlikehold og funksjon av radiatorer. Vårt rørleggerfirma Holter VVS har ansvar for å sette på og skru av varmen hver vår og høst (normalt fra midten av september – starten av juni).

Lufting av radiatorer

Radiatorene i leiligheten må luftes minst en gang hvert år, gjerne i forbindelse med oppstart av anlegget på høsten. Dersom det er luft i radiatoren vil den kunne komme ulyder, samt at radiatoren ikke vil fungere optimalt og gi mindre varme. Det vil da være luft som sirkulerer sammen med vannet slik at du ikke får tilstrekkelig varme. Det kan også påvirke varmen i andre leiligheter.

For å lufte radiatoren behøves en luftenøkkel.  Alle leiligheter ble levert med denne luftenøkkelen for radioatorene.  Finner du den ikke igjen kan du kjøpe ny på Claes Ohlson eller Jernia eller tilsvarende forretninger.

Prosedyren for å lufte radiatoren er som følger: Info (PDF)

1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.

2) Åpne lufteskruen litt (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft eller det begynner å renne vann.

3) Åpne termostat/ventilen igjen.

4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut! Da kan stengeventilen falle ut og vannet vil kunne renne ukontrollert ut av lufteventilen.

Styret minner om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Temperatur, radiator aldri på null

Husk at du aldri må skru varmen ned på null. Den skal aldri skrues lavere enn ❄️-tegnet. Grunnen til dette er at hvis et vindu står åpent om vinteren vil radiatoren fryse og du vil etter all sannsynlighet få vannskader i din leilighet.  Dette vil også koste deg minimun egenandelen for forsikringen og den er på kr. 10.000.

Problemer med å regulere varmen på radiatoren?

Det skyldes som regel at ventilen, termostaten du vrir på, har kilt seg fast eller er gammel og treig. Den beste løsningen kan være å skifte ventil.

Styret minner om at andelseierene selv har ansvar for å vedlikeholde og/eller rehabilitere radiatorene og tilhørende rør i egen leilighet. Borettslaget har ansvaret for å vedlikeholde og rehabilitere røranlegget utenfor seksjonene.

Opplever du at du til tross for at du har luftet radioatorene og har sjekket at det ikke er noe feil med dine termostater ikke har varme i en eller flere radiatorer ber vi deg ta kontakt med styret på vårt kontaktskjema.