Til eiendomsmeglere

Kjære eiendomsmeglere, velkommen til vårt borettslag! Her har vi samla diverse informasjon som er relevant – men du finner også mye annet i de ulike undersidene her på 4blocks.no.

Praktisk om salg av andeler i borettslaget

Det er noen viktige punkt å merke seg når det skal selges andeler i borettslaget.

 • Du kan henge opp lapp om visning ved port og inngangsdør for å gjøre det enklere å finne fram med visning, men alt dette må fjernes når visninga er ferdig den dagen.
 • Det er ikke lov å sette dører ulåst.
 • Dersom det henges opp midlertidig skilting den dagen det er visning skal det ikke brukes teip som setter igjen merker. Bruk gjerne heftemasse.
 • Alle andeler har gratis 2 megabit internett fra Lynet, og kan velge å abonnere på mer. Det er ikke kobber-linjer i borettslaget. Les mer
 • Det er ikke kabel-TV i borettslaget.
 • Nye eiere forventes å flytte inn, Burettslagslova sine krav om at du skal kjøpe for å bo, blir praktisert i borettslaget vårt.
 • Borettslaget praktiserer streng oppfølging av fellesgjeld med automatisert purring- og inkasso-prosedyre samt varsel og gjennomføring av tvangssalg ved behov.

Informasjon til eiendomsmegler ved salg av leiligheter i 4 Blocks (oppdatert mai 2024)

Felleskostnader

Styret har hatt mål om å redusere felleskostnadane, men dette er satt på pause. I juli 2023 vart det varsla ei auke på felleskostnadar, og to nye auker vart varsla i februar 2024.

Frå mars 2024 aukast felleskostnadane med 10% og ytterlegare 10% frå juli 2024. Meir informasjon står i nyheitsbrev frå burettslaget sendt 17. februar 2024. Det er mogleg at burettslaget må auke ytterlegare, eller ta opp nye felleslån grunna ein del kostnadar til vedlikehald og mogleg lekkasje på takterrasser. Meir informasjon vil vere klart i samband med generalforsamlinga som er nærare sommaren.

Felleskostnadene er beregnet ut i fra borettslagets kostnader og fordelt ut i fra andelens størrelse.

Månedlig faktura fra forretningsfører inneholder fire beløp:

 • Renter felleslån
 • Avdrag felleslån
 • A-konto fjernvarme (oppvarming, varmtvann o.l.)
 • Andre felleskostnader (vaktmester, internett, vask av fellesareal osv)

Mer informasjon på egen side: Faktura og felleskostnader

Felleslån og IN-ordning

Borettslagets lån er i Husbanken med særlig gunstig flytende rente. Det er fra 2021 blitt mulig å foreta individuell innbetaling (IN-ordning). Som del av dette er vi del av eit sikringsfond.

Avregning fjernvarme – ISTA

Alle andeler har installert målere for fjernvarme, levert av selskapet ISTA. Alle betaler a-konto-beløp hver måned sammen med felleskostnader og -lån. Vår forretningsfører fakturerer avregninger mot faktisk forbruk periodisk, med mål om halvårlig – men det avhenger av når vi får data fra leverandøren.

Vaktmester

Borettslaget har innleide vaktmestertjenester som utfører oppdrag for fellesskapet men ikke for de enkelte beboere. Les mer

Planlagt vedlikehold

Rekkehusene ble vasket og malt i 2020, og det er planlagt rengjøring av blokkene (dette er satt på vent grunna vannmangel i Oslo).

Noen vinduer som er blitt råtne er bestilt utskifta, men det er lang leveringstid.

Det jobbes med belysning og planting i bakgården og på takterrasser.

Det er vedtatt å bygge ut inngangspartiet til breigata 12 grunna hensetting av gjenstander og oppholdssted for narkomane, som er ganske plagsomt for de som bor der. Tidspunkt for dette er ikke fastsatt, men det antas mot slutten av 2022 eller i løpet av 2023.

Det er i 2021 bygd nytt sykkelskur ved Breigata 20. Tilgangen her er styrt med adgangsbrikke.

Vedlikehold som er vurdert, men ikke vedtatt

Det vurderes å male alle trappeoppganger og inngangspartier i Breigata 12, 18 og 20. Det blir også vurdert flislegging av trapper i samme blokker.

Takterrasser

Det er felles takterrasse i hver blokk, samt at to leiligheter og alle har privat takterrasse ut mot område som er felles. Samtlige rekkehus har egne takterrasser samt terrasse på bakkeplan (bak). Leilighet 1 (som er i første etasje i Breigata 12) har en markterrasse på bakkeplan.

Felles takterrasser i Breigata 12, 18 (7. etasje) og 20 har noe felles møblering.

Parkering

Det er ikke parkeringsplass i borettslaget. Det er it parkeringsanlegg i kjelleren, men det har vi som burettslag ingenting med å gjøre.

Utleie

Borettslaget er til for at personer skal bo i, og det skal ikke være investeringsobjekter for utleie – normalt sett blir ønske om utleie avvist med mindre det er lovmessig krav til godkjenning i Burettslagslova. Borettslaget tillater ikke utleie på Airbnb eller lignende utover det som er lovmessig åpning for, og vi tilrettelegger heller ikke for slik aktivitet.

Råte på takterrasser (rekkehus)

Det er oppdaget råte på to takterrasser (rekkehus), og disse er rivd og bygget opp igjen. Det er tatt prøver i andre rekkehus og vi venter på svar på dette for avklaring om det må rives noe mer. Om dette er et problem på alle rekkehustakene vil det kunne medføre vesentlig kostnad for borettslaget.

Ferdigattest

Ferdigattest for borettslaget finner du i Saksinnsyn, referanse 200603320-178.