Forsikring

Forsikring

Er uhellet ute, og leiligheten din blir skadet på noen måte, er det greit å vite at borettslaget har forsikret eiendommen sin. Her har du en liten oppskrift på hvordan du forholder deg til skadesaker.

Hva er dekka?

Veldig grovt forklart – dersom det er en skade som ikke er forårsaka av deg, og det «henger fast» i bygget (kan du ta av taket på leiligheta di, snu den opp ned og riste – og har ikke det falt ut? da er det sannsynligvis innenfor «henger det fast i bygget»), og er dekka av forsikringa. Veldig forenkla sagt naturligvis.

Skader forårsaka av deg eller din manglende vedlikehold

Dersom du forårsaker skaden selv, som for eksempel skru av radiatoren slik at den fryser og får vannlekkasje, har vinduet oppe året rundt slik at treverket råtner og lignende, må du selv dekke utretting.

Du bør ha egen innboforsikring

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Husk at mange forsikringssaker kan dekkes av beboerens private forsikringer også. Vi anbefaler alle å tegne i alle fall en innboforsikring, slik at du er forsikret mot f.eks. tyveri og uhell. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap i eventuelle skadesaker, og se om din egen forsikring dekker skadene før du bruker borettslaget sin.

Vår forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 89969598 Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skader melder du ved å logge inn på ABBL sine sider.

Oppgjør ved skade

Hovedregelen ved skade er ikke kontantoppgjør, og du bør ikke iverksette tiltak uten å få godkjennelse av borettslaget.