Ro i gården – støy på kveldstid

Styret minner alle beboere om at det skal være ro på kvelden. Den siste tiden har det vært en del bråk, som har medført dårlig søvn for naboer, og naturligvis har det kommet en del klager.

Vi minner om følgende punkt i husordenreglene:

1. Ro i bakgården etter klokken 20
Det skal være rolig i bakgården etter klokken 20. Det betyr at man kan oppholde seg der men ikke holde på med støyende aktiviteter, roping eller annet som kan forstyrre.

2. Ro i boligene etter 23
Det skal være rolig i boligene mellom 23.00 og 07.00. Nå i sommerstider er det fort gjort å glemme at åpne vinduer sprer lyd veldig godt.

3. Ballspill i bakgården er ikke tillatt
På grunn av støy er det ikke tillatt med ballspill i bakgården, da disse lydene spesifikt forsterkes av ekko mellom husene. Vi minner om at det er flere ballbinger og åpne plasser rundt borettslaget hvor ballspill går an.