Digital generalforsamling

Generalforsamlinga blir i dag gjort digitalt, via ABBL sin nettportal.

Informasjon og sakspapir finn du under Generalforsamlinger på nettsida vår.

Kort oppsummert:

 • Frå 2. mai klokka 20:00 til 5. mai klokka 16:00 er det høringsgrunde med spørsmål og svar.
 • Frå 6. mai klokka 16:00 kan du stemme i sakar.
 • Onsdag 12. mai klokka 09:00 blir det stengt for å stemme i sakar, og møtet er avslutta
 • I løpet av nokre dagar etterpå blir det publisert resultat av generalforsamlinga.

Bebuarmøte på video før generalforsamlinga

Det vart avholdt bebuarmøte med gjennomgang av sakspapir og kva sytret har gjort, søndag 2. mai klokka 17. Det var ca 40 andelar til stades, og presentasjonen frå møtet er lagt ut under «Generalforsamlinger» her på nettsida vår.

Nye postkasser for breigata 12, 14 og 16

Breigata 12, 14 og 16 har fått nye postkasser som du opnar med nøkkelbrikka di!

Skjerm med adresse

Alle postkasser har skjerm med adresse. Ta kontakt med styret via kontaktskjemaet her for å endre det. Det er to linjer med tekst à 20 teikn kvar.

Ikke reklame?

Når du har opna postkassa di kan du trykke på den grønne knappen, og linje 2 på skjermen blir endra til «IKKE REKLAME».

Bebuarmøte 2. mai

Vel møtt til bebuarmøte på nettvideo 2. mai klokka 17! Møterommet blir opna klokka 16:45.

Lenke til møte

Agenda for digitalt beboermøte:

 1. Gjennomgang av årsrapport
 2. Gjennomgang av årsregnskap og budsjett
 3. Godtgjøring av styremedlemmer
 4. Tiltak gjort i styret siste periode
 5. Individuell måling av varmtvann
 6. Økonomi fremover
 7. Planlagt vedlikehold 2020 – 2021
 8. Skifte av forretningsfører
 9. Gjennomføring av digital generalforsamling

Problemer med å delta?

Dersom du får problemer med å delta i Teamsmøtet, så ta gjerne kontakt med styret@4blocks.no så vi skal vi hjelpe deg i gang. Du finner du en god introduksjon til Teams-møter her.

Vi har laget noen enkle møteregler for at møtet skal bli så effektivt og bra som mulig. Disse vil vi gå gjennom ved møtestart

Gjennomføring av selve generalforsamlingen

Selve generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt via Min side hos vår forvalter ABBL.

Min side når du her:

https://minside.bbl.no/ABBL/ eller via www.abbl.no – Trykk på linken «Beboer- og medlemsportal».

Mer informasjon om gjennomføringen av møtet vil du på beboermøtet samt i innkallingen til generalforsamling som du får på mail i løpet av få dager.

Vi ser frem til å møte dere på digitalt beboermøte søndag 2. mai kl. 17.00

ABBL tek over for OBOS som forretningsførar

Fra 1. januar 2021 tar Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) over fra OBOS som forretningsfører. Dette er et valg som borettslaget har gjort etter vedtak på generalforsamling.

Første fakturering fra ABBL vil skje på papirfaktura som du får tilsendt per post. Dersom du ønsker å betale felleskostnader og lån via AvtaleGiro, kan du inngå dette ved betaling av første faktura til ABBL. Betalingsfrist er også utsatt noen dager på grunn av dette. Du vil også se at beløp er justert ned som følge av lavere rente.

Som følge av vedtak på generalforsamling i høst innfører vi også IN-ordning, noe som medfører at renten blir flytende ut levetiden på lånet. Mer informasjon om IN-ordning kommer når alle detaljene er på plass.

Gjensidige tek over som forsikringsselskap

4 Blocks går over til Gjensidige som forsikringsselskap fra 1. januar 2021.

Borettslaget har hatt høy skadefrekvens, men heldigvis har det ikke vært noen skader det siste halvåret. Vi håper at denne tendensen fortsetter slik at forsikringspremien kan gå ned.

Hjelp oss med å følge godt med å forsøke å begrense skader i egen leilighet og i fellesarealer. Vi vil legge ut ny informasjon av skader på nettsida vår så snart dette er klart.

I utgangspunktet skal alle skader meldes styret@4blocks.no og så melder vi dette videre til ABBL. Beboere kan også melde skade til ABBL på deres portal, men da må også styret i 4 blocks varsles.

Rekkehusa: Ny FDV-side for ventilasjon, og alle må skifte filter

Det er i dag lansert FDV-side for ventilasjon til rekkehusa. Denne finn du via direktelenke, samt ved å trykke på Boligperm på toppen av nettsida vår.

Du må no skifte filter!

To gongar i året må alle rekkehusa skifte filter. Burettslaget kjøper inn og deler ut filter, men bebuarane må sjølv skifte det. Vi har i dag 11. november levert ut filter til alle, og innan ei veke må filteret vere skifta.

Les meir om filterskifte på FDV-sida for ventilasjon.