Ordinær generalforsamling 2016

Borettslaget 4 Blocks vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 1. juni 2016. I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15.mars 2016. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at
– det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styret på kontaktskjema til høyre.