Ikke kast søppel utenfor porten til nr. 20

Styret har mottatt klager fra næringsdelen på at noen av våre beboere kaster sitt søppel ved søppelskurene utenfor porten til nr. 20.

Alle som bor i borettslaget, skal kun bruke søppelkassene mellom nr. 12 og 18, dvs. innenfor den store porten.

Vi jobber med å få til en bedre løsning med søppelet til næringsdelen, men dette tar noe tid på grunn av avklaringer om brannsikkerhet.

Ta kontakt ved spørsmål.