Justering av balkongdører på pause

Det vart i 2023 starta eit større arbeid for gjennomgang av balkongdører i blokkene. På grunn av vesentleg høgare kostnad per andel og manglande oversikt frå handverkarane har det endt opp med ein sak i Forliksrådet. Prosjektet er satt på pause i påvente av konklusjon i Forliksrådet i løpet av mars-april.

Branntetting er ferdigstilt

Det vart i 2023 òg starta prosjekt med branntetting av dører. Dette er ferdigstilt med unntak av noko kosmetisk som står på lista over arbeid i løpet av året, når saka i Forliksrådet er avslutta.