Ny lekkasje – manglende varme

Grunnet en lekkasje i en leilighet i nr 18 har varmeanlegget igjen blitt tømt for vann.

Alle må derfor på nytt lufte radiatorene sine. Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Minner samtidig alle om at ingen radiatorer må stå på null, da dette kan føre til frost i radiatoren (f. eks. hvis vinduet er åpent). Ha alltid radiatoren på minimum frost-symbolet eller 1.