Hold av 13. mai for generalforsamling

Generalforsamlinga i 2019 blir 13. mai. Nøyaktig tidspunkt og plass er usikkert no, og meir informasjon vil komme når det er klart.

Styret jobbar med å finne eit lokale nær burettslaget for å gjere det enklare å delta.

Oppdatering; Under ligger link til innkalling og protokoll fra ordinær generalforsamling 2019.