Gebyr for opning av bil-port

Som vedtatt på generalforsamlinga, har Styret innført eit symbolsk gebyr for på 100kr i første omgang. Hugs at dersom du treng å ha tilgang for bil, må dette varslast så snart som mogleg og minst tre (3) dagar før.

Bilar skal uansett aldri vere parkert i bakgarden eller foran porten – bilar kan kun stå her for av- og pålessing.