Gjerdet bak Breigata 16 + leikeplassen blir skifta

Gjerdet bak Breigata 16 og ved leikeplassen blir no skifta ut, då det gamle er i ganske dårleg stand. Gjerdet blir skifta ut med tilsvarande gjerde.

Arbeidet blir påstarta måndag 22. oktober og målet er ferdigstilling samme veke.