Grønland barnehage renoverast, perioder med støy

Grønland barnehage, som er bygd i 1866, er i prosessen med totalrenovering. Dette vil medføyre nokre tider med plagsom støy, særskild i perioden 19. april 2018 til 15. mai 2018 frå 08 til 17 på kvardagar.

Byggeplassen er allereie i gang, og målet er at alt arbeid skal vere ferdig i løpet av mai 2019.

Arbeidstid for byggearbeidet

Kvardagar frå 07 til 19 er planlagt arbeidstid, men nokre arbeidarar jobbar fram til klokka 19 grunna pendling.

Særleg støyande arbeid

Det er gitt dispensasjon frå offentleg hald til å ha sterkt støyande arbeid i perioda 10. april til 15. mai 2018 frå 08 til 17 på kvardagar. Utbyggar forventar derimot at sterkt støyande arbeid først vil starte kring 19. april.

Meir informasjon

Sjå infoskriv med meir informasjon under her, kor du og vil finne kontaktinformasjon. Merk at styret i burettslaget har ingenting med dette arbeidet å gjere, og er ikkje kontaktpunkt for informasjon knytt til arbeidet.

Last ned: Grønland Barnehage-Informasjonsskriv 01 (PDF)