Generalforsamling 14. juni 2018

Den 14. juni 2018 er det generalforsamling i Borettslaget 4Blocks. På dette møtet går vi blant anna gjennom:

  • Styret sin rapport for 2017-2018
  • Rekneskap for 2017 og budsjett for 2018
  • Val av styre

Det er mogleg å sende inn andre sakar til behandling, og desse må komme til styret i nnan 20. mai 2018. Endeleg saksliste blir sendt ut mot slutten av mai 2018.