Varme – radioatorer

Har du husket å lufte radiatorene? Vinteren nærmer seg og vi vil sikre oss at alle har radiatorer med varme. Alle leiligheter har fått utdelt radioatornøkler slik at du kan lufte radiatorene dine. Dette er viktig for å sikre at det ikke er luft i anlegget. Du kan også lese om hvordan du lufter radiatorene på våre hjemmesider 4Bblocks.no.

Her kan du lese mer om hvordan du lufter radiatorene: http://www.4blocks.no/wp-content/uploads/2016/01/Lufting-av-radiatorer.pdf

Noen beboere har informert oss om at de opplever problemer med å få varme i sine radioatorer til tross for at de har luftet. Vi ber derfor dere alle sjekke at deres radiatorer blir varme og lufte de. Skru de på fullt og kjenn etter. Dersom du opplever at du ikke får varme ber vi deg sende oss en mail: styret.4blocks@gmail.com. Holter VVS (vår rørlegger) vil ta komme på en befaring og om nødvendig bytte ut deler på radiatorer. Holter VVS vil kun komme innom de leilighetene som opplever problemer og befaringen gjennomføres tirsdag 23 oktober fra kl. 15.00-20.00.