Konteiner 1. oktober

Vi får container mandag 1. oktober.  Denne vil bli tømt flere ganger i løpet av uka. Vi ber deg innstendig om å kaste alt avfall i containeren og ikke sette noe utenfor denne. Er det fullt så vent heller til dagen etter når containeren er tømt. Vi vil ha container hele uka. Bruk gjerne en dag neste helg på å rydde kjellerboden og benytte anledningen til å få bort det du ikke har bruk for lenger.

Husk at vi også har bur for elektrisk avfall og dette kommer til samme tidspunkt.

Forrige gang vi hadde container ble vi fakturert for 14 timer ekstraarbeid i forbindelse med håndtering av avfall. Vi håper vi denne gangen unngår dette. Husk at alt ekstraarbeid koster penger for borettslaget, og med det – koster penger for deg.

Vi minner om at borettslaget har konteinere fire ganger i året. Utenom dette er det ditt ansvar å fjerne søppel. Det er ikke tillatt å sette igjen søppel foran søppeldunkene, i ganger, i kjeller (utenom i din egen bod) og lignende.