Pålagt befaring ventilasjon

Vi har tidligere informert om at endel av våre beboere opplever til dels store luktproblemer og støy. På beboermøtet 18. september orienterte Morten Kristiansen fra Hamstad ventilasjon om at vi på grunn av dette nå må gjennomføre en befaring i hele borettslaget for å kartlegge situasjonen og informere beboerne om hvilke tiltak som må gjennomføres.

4Blocks har balansert ventilasjon og alle leiligheter ble levert med kjøkkenhetter uten motor. I august gjennomførte vi en befaring sammen med Hamstad ventilasjon av et mindre antall leiligheter som opplever problemer. Konklusjonen var at noen har byttet ut den originale kjøkkenhetten og installert kjøkkenvifte med motor og koblet denne til fellesanlegget.

Kjøkkenhetter må ikke kobles til felles ventilasjonsanlegg dersom kjøkkenhetten har motorvifte. Begrunnelsene for at du ikke skal koble avtrekksvifte til felles ventilasjonsanlegg er flere:
 Dette skaper ubalanse i avtrekkskanalen, og dermed rammes andre beboere.
 Dette gir andre beboere uønsket matlukt som trekker inn fra andres leiligheter.
 Dette gir økt avsetning av fett i avtrekkskanalen.
 Dette kan føre til behov for hyppigere rensing av kanalene og dermed økte kostnader som alle må være med på å betale.
 Økt brannfare.

Har du koblet kjøkkenhette med motorvifte på fellesanlegget må du derfor enten:
• Koble av kjøkkenhetten fra felles ventilasjonsanlegg og la viften blåse luften ut i rommet (bruk av kullfilter).
• Ta ut motor fra kjøkkenhetten (bruk fagperson/elektrikker) og beholde tilkobling som i dag. ( kjøkkenhette må da ha spjeld)
• Kjøpe ny kjøkkenhette med motor og kullfilter. Denne skal IKKE kobles til felles ventilasjonsanlegg. (Kontrollventil må monteres i gammelt avtrekk til kjøkken)
• Kjøpe ny kjøkkenhette UTEN motor og koble denne til felles ventilasjonsanlegg.

Kjøkkenhetter uten motor kommer med spjeld som muliggjør stenging av ventilatoren når den ikke er i bruk.

For å få full oversikt over situasjonen og sikre at luktproblemene blir utbedret vil det bli gjennomført en befaring med Hamstad ventilasjon 23. og 24. oktober i tidsrommet 15.00-20.00.

Vi ber at du er tilstede i din leilighet i dette tidsrommet. Hvis det er en av disse dagene du ikke kan være tilstede ber vi deg ta kontakt med oss på styret.4blocks@gmail.com slik at vi kan besøke din leilighet den dagen du er hjemme.

Dette er en pålagt befaring av styret i Borettslaget for å sikre HMS og vi ønsker å gjennomføre den så effektivt som mulig. Er du ikke tilstede under befaringen vil du selv bli belastet for kostnadene ved en ny befaring med ventilasjonstekniker for din leilighet

Har du koblet kjøkkenhetten med motorvifte vil du bli pålagt å utbedre dette for egen regning innen 15. november. Hamstad ventilasjon kan foreta utbedringen. Velger du å utbedre dette på annen måte krever 4Blocks dokumentasjon på at dette er utført fagmessig fra ventilasjonstekniker.

Vi minner samtidig om at det er viktig at du vasker filteret ofte og dette bør også byttes ut med jevne mellomrom. Vi tar også med oss nye filter til de originale viftene. Du kan kjøpe disse av 4Blocks ved å betale kr 300,- med vår Vippsløsning.