VANNLEKKASJE FRA KEBAB-RESTAURANTEN

Det har vært en vannlekkasje fra Kebabish natt til søndag den 24. juni.

Brannvesenet har vært her og stoppet lekkasjen, men bodene nærmest Kebabish har stått under vann.
Alle som har boder i dette området bør derfor sjekke om det er oppstått skader på eiendelene.

Skader må meldes til Oslo og Omegn Boligforvaltning, OBF, telefon 22 12 23 40.

styret