Problemer med kodelås

Kodelåsen mellom Breigata 12 og 18 er ute av stand. Reparatør er tilkallt.
Det vil snart bli montert kodelås også i den andre porten i Breigata 18.