Problem med video på porttelefon

Det er problem med video frå porttelefon-anlegget – litt ulikt frå leigenheit til leigenheit, det kan vere svart skjerm med knitring og støysignal («snø»).

Teknikar jobbar på det, og vi ventar at det er fiksa rett over helga.

Merk at det er framleis mogleg å høyre det som blir sagt, snakke og opne porten/døra – men video er ikkje fungerande.