Gratis teater for barn på takterrassa bg18 onsdag 24. juni

Onsdag 24. juni kjem Campingkompaniet på besøk til burettslaget vårt, og sett opp eit teaterstykke på takterrassa til Breigata 18. Det er heilt gratis å delta!

Barn: Kom opp på takterrassa og sjå eit flott og morsomt teaterstykke, «Askeladden som kappåt med trollet»!

Voksne: Dette er eit gratis-tilbod til alle barn. Du kan lese meir på facebook-sida til Campingkompaniet.

Smittevern-tiltak: Vi tek smittevern alvorleg, og kjem til å sette opp dører. Det blir teipa opp kor folk skal sitte for å halde avstand til kvarandre. Hugs – er du sjuk, må du halde deg heime.