Post kvar andre dag

Frå denne veka går Posten over til levering kvar andre dag, mot kvar dag som det er no.

For vårt burettslag betyr det at vi får post mvar måndag, onsdag og fredag.

Meir informasjon finn du på posten.no