no blir det betre for syklande og gåande i breigata!

Oslo kommune gjer strakstiltak for å betre framkomst for gåande og syklande i Lakkegata og Breigata.

E-posten vi har fått er under:

Dette skal vi [Oslo kommune] gjøre

  • Gjøre Lakkegata og Breigata enveiskjørt.
  • Utvide fortau i Lakkegata og Breigata.
  • Lage sykkelfelt mot enveiskjøring i Lakkegata ned mot lyskrysset ved Grønland.
  • Justere krysset i Breigata mot Motzfeldts gate, slik at avstanden i krysset blir kortere for gående.
  • Gjøre om deler av korttidsparkeringen i Lakkegata til plasser for varelevering.

Konsekvenser for parkering

Det vil ikke lenger være mulig å korttidsparkere i Lakkegata.

Tidspunkt for gjennomføring

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i august 2020.

Hvorfor gjør vi [Oslo kommune] dette?

Oslo kommune gjennomfører tiltak for syklende og gående i flere sentrumsgater sommeren 2020. På grunn av smittevern bør vi fortsatt unngå kollektivtransport når vi kan. Vi ønsker derfor å gjøre det enklere å velge sykkelen. I Lakkegata og Breigata vil bredere fortau gi mer plass til gående i de trange gatene. Du kan lese mer om strakstiltak for sykkel på nettsidene våre.

Har du innspill eller spørsmål?

Innspill og spørsmål kan sendes til e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Alle spørsmål og innspill er offentlige. Det vil si at hvem som helst kan be om innsyn via det digitale arkivet e-innsyn.