Konteiner 1. mars

Fredag 1. mars kommer det igjen konteiner. Bruk mulighten til å rydde i leilighet og bod. Konteineren kommer fredag 1. mars og står helt til onsdag 6. mars, og blir tømt på mandag (og etter det) dersom den er full.

NB! Se først om det er ledig plass. Dersom konteineren er full – vent. Det medfører veldig mye ekstraarbeid og merkostnader dersom søppel settes igjen rundt konteineren.

NB2 – Elektrisk? Et eget el-bur kommer sammen med konteineren. Her plasseres alt som går på strøm.

NB3 – Når vi ikke har konteiner er du selv ansvarlig for å kaste avfall. Du kan ikke sette igjen ting ved søppelområdet, i bodareal, i ganger og lignende. Hensetting av møbler og andre ting ved søppelområdet vil medføre fakturering av 2.000kr.