Måndag og tysdag kan du leggje ut møblar og anna avfall i bakgarden

Måndag 8. juni og tysdag 9. juni er det mogleg å leggje ut søppel for henting, som til dømes møblar og elektrisk avfall.

Grøn presenning: Restavfall

Oppå grøn presenning kan du leggje møblar og anna restavfall.

Kvit presenning: Elektrisk

Alt som går på straum kan du leggje på den kvite presenninga.

Måndag: mobil gjenbruksstasjon i Urtegata 31 kl 16 – 17:30

Kvar måndag er det mobil gjenbruksstasjon få meter frå burettslaget, i Urtegata 31 frå kl 16 til 17:30. Her kan du levere alt frå farleg avfall som maling og liknande til elektrisk avfall, trevirke og liknande. Dersom du ha anledning, set vi pris på at du heller brukar dette, då burettslaget (og med det, du) vil spare pengar – vi betalar per kilo avfall som blir henta frå burettslaget. Les meir

Dette kan du uansett ikkje levere til burettslaget