teknisk inspeksjon i rekkehusa

Tysdag 28. mai mellom 08 og 10 er det teknisk inspeksjon i rekkehusa, for å avdekke ting som kan medføyre brann, lekkasjer og liknande som har innerknad på naboar.

Elektrikar og røyrleggjar vil ta del av denne inspeksjonen, og alle rekkehusa må vere tilgjengeleg for inspeksjon denne dagen.