Kjøreport utilgjengeleg

Frå måndag 27. mai til og med onsdag 29. mai vil køyreporten vere utilgjengeleg. Vegen framfor porten vil bli gravd opp for å reparere ein kabel som er nedgravd.

Vi er varsla om at Hafslund har ein kabel det er brot i, og for å få tilgang til denne må vegen framfor køyreporten gravast opp.

Selskapet Omexom har laga denne planen:

  • Måndag: Grave opp vegen
  • Tysdag: Reparere brot i kabel
  • Onsdag: Fylle igjen vegen