Problem med ventilasjon i blokkhusa

Det er problem med ventilasjon i blokkhusa. Teknikarar jobbar med å løyse dette, og vi vonar å ha ei snartleg umiddelbar løysning.

Styret ser vidare på meir permanente løysninger, då selskapet som vi har avtale om vedlikehald av anlegget med ikkje lengre kan utføyre oppgåvene.