Port mellom bg18/bg20 blir låst

Som informert om over lengre tid, skal porten mellom Breigata 18 og Breigata 20 låsast, og dette blir gjort i løpet av onsdag 5. eller torsdag 6. februar.

Bakgrunnen for at porten blir avlåst er at den ikkje er trygg slik den står no, og den blir heile tida ståande open. Fleire forsøk på å rette opp i skader resulterar berre i at den blir brote opp att.

Porten vil bli avlåst frå begge sider.