Juletre som skal kastes?

Dersom du har eit juletre som skal kastast, kan du kaste dette gratis av Oslo kommune – så lenge du før laurdag 11. januar klokka 09:20 sett ut juletreet på eit av to punkt under.

Juletre kan ikkje kastast i søppeldunkane, og dei kan ikkje settast i burettslaget. Du er sjølv ansvarleg for å levere juletre til felles innhenting, eller køyre det vekk sjølv.

Hentepunkt 1 – krysset Smalgangen og Olafiagangen

Oslo kommune kjem laurdag 11. januar klokka 09:20 og henter alle juletre som før dette er lagt her. Det er ikkje lov å leggje igjen juletre etter dette. Dette er området kalla «markedsplassen», i enden av parkeringsplassen (rett under brua, ved nedgangen til T-bana).

Hentepunkt 2 – Christian Krogs gate 30

Oslo kommune kjem laurdag 11. januar klokka 09:40 og henter alle juletre som før dette er lagt her. Det er ikkje lov å leggje igjen juletre etter dette.

Hentepunkt for juletre