Ekstraordinær generalforsamling 18. september

Det blir ekstraordinær generalforsamling tirsdag 18. september klokka 18:00 – 20:30 på Kafé Asylet, Grønland.

På generalforsamlinga skal styret presentere orientering om burettslaget sin økonomi og så er det votering over endring av vedtektene.

Etter generalforsamlinga er det bebuarmøte (sjå eigen post om det).

Staden for møtet

Møtet blir halde på Kafé Asylet, Grølnand 28, 0188 Oslo. Dei som vil er velkommen til å bli igjen for uformell samtale om ting og tang.

Etter generalforsamlinga er det bebuarmøte (les eigen nyheit om det).

Sak 2a. Orientering om burettslaget sin økonomi

Styret har jobba med å få oversikt over kostnadar som vil kome snart, og i framtida. Sidan vi får mange spørsmål på dette punktet om felleskostnadar, ynskjer vi å presentere meir informasjon om kva felleskostnadane går til, og sannsynleg utvikling her, på møtet.

Sak 2b. Endring av vedtektene

For å klargjere reglane i burettslaget, ynskjer Styret å endre vedtektene. Dette vil ikkje endre på korleis det er opp mot reglane no, men er meint som klargjering for å unngå usikkerheit.

Vedtektsendringsforslag 1. Brannvern
Styret erfarer at enkelte andelseiere har koblet ut brannvarslere. Dette kan få store konsekvenser ved brann. Selv om borettslaget har krav på erstatning når andelseier forsømmer sin vedlikeholdsplikt, foreslår styret å presisere dette spesielt med et eget avsnitt.
Styret foreslår derfor at vedtektenes punkt 4.2 utvides med en slik bestemmelse, uthevet her:

  • Leggje til avsnitt i §4.2: «Andelseier er herunder ansvarlig for at til enhver tid brannvarslingsanlegg i egen leilighet er tilkoblet, samt at røkvarsler og brannslukningsapparat er i orden.»

Vedtektsendringsforslag 2. Ventilasjon
Dette gjelder punkt 4 Bygningsmessige arbeider: Enkelte andelseiere og leietagere har koblet ventilator til borettslagets ventilasjonsrør. Dette skaper økt brannfare idet fettholdig os lett spres, og i tillegg får andre leiligheter uønsket matlukt. Det er ikke tillatt å foreta slike inngrep i felles installasjoner. Styret foreslår derfor en ny setning i punkt 4.4 som er uthevet under:

  • Leggje til avsnitt i §4.4: «Det er ikke tillatt å lede avtrekk fra ventilator/vifte til felles ventilasjonsrød eller ut til yttervegg.»

Vedtektsendringsforslag 3. Kabel-TV
Vedtektenes punkt 5.1. sier at kabel-TV kan belastes alle leiligheter med en lik sats. Kabel-TV er ikke lenger inkludert i felleskostnadene, slik at bestemmelsen ikke gjelder lenger og bør slettes. Ved positivt vedtak vil punkt 5.1. således lyde:

  • Slette punkt i §5.1: «Utgifter til kabel-tv belastes pr enhet med lik sum.»

Vedtektsendringsforslag 4. Andelseier som påfører borettslaget tap
Styret ønsker å klargjøre at borettslaget skal kunne kreve erstatning fra andelseier når denne påfører borettslaget tap. Dette kan være hærverk, falske uttrykninger eller skadeverk. Dette ansvaret påhviler andelseier selv om det er andre i husstanden som påfører tap.

  • Ta inn delsetning (markert i feit skrift) i §4.2:  «Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter eller ellers påfører skader på Borettslagets eller andre andelseieres eiendom, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.»

Vedtektsendringsforslag 5. Egenandel ved forsikringsskade
Borettslaget har en felles bygningsforsikring tilpasset boligselskaper. Da antall skadetilfeller er økende, medfører dette både økt premie og økte egenandeler ved skader som dekkes av borettslagets forsikring. For å begrense borettslagets utgifter og av preventive hensyn foreslås derfor at egenandel ved forsikringsskader i den enkelte leilighet viderefaktureres andelseier. Egenandel er for tiden kr. 10.000 pr skadetilfelle, som er vanlig i denne type forsikringsavtaler.

  • Ny paragraf: «§10 EGENANDEL VED FORSIKRINGSSAKER
    Oppstår skader, skal styret omgående varsles. Ved skader innenfor den enkelte andelsleilighet som borettslagets forsikring dekker, belastes andelseier for borettslagets egenandel.»

Sakspapir

Du kan laste ned PDF-versjon av sakspapir her: 2018-08-06 Innkalling ekstraordinær generalforsamling Borettslaget 4Blocks

 

 

Én kommentar til “Ekstraordinær generalforsamling 18. september”

Det er stengt for kommentarer.