Dører takterrasser og dører i oppgangene

Dørene til takterrassene i Breigata 12 og Breigata 20 er ødelagt. Disse vil bli byttet i løpet av kort tid.

Vi må også bytte låsekasser på de aller fleste dørene i oppgangene fordi disse ikke er i orden. Dette er viktig for at brannsikkerheten til oss alle skal være ivaretatt. En god del dører i gangene vil også bli justert. Dette vil bli gjort i neste uke.