Container og søppelinformasjon

Styret har bestilt søppelcontainer som snart blir satt i bakgården. Den blir værende i to uker, og vi oppfordrer alle beboere om å finne fram møbler og annet de ikke har bruk for og kaste dette. Bruk gjerne muligheten til å tømme boder.

Vi minner om at våre søppelkasser bare skal brukes til daglig husholdningsavfall. Møbler, store pappesker, elektrisk avfall og lignende skal leveres til rette steder.  Les mer om avfall under nyttig info.