Rett adressering av post

Det har vært noe ulik praksis med hvilke adresser som brukes i borettslaget. Vi har sjekket med det offentlige og funnet ut av «fasiten», og ber alle i borettslaget om å passe på rett adressering av post.

Breigata 12 er huset til venstre for hovedporten vår, også det høyeste.

Breigata 14 er åtte rekkehus til venstre i borggården.  14A er innerst (helt inntil det høye hvite kontorbygget) mens 14H er mot rekkehusene merka 16.

Breigata 16 er sju rekkehus til høyre i borggården. 16A er lengst inne (mot barnehagen) mens 16G er nærmest hovedporten.

Breigata 18 har av noen blitt omtalt som «18A», men det er bare 18. Bygget er det lengste bygget, der det er mange næringer, deriblant en frukt og grønt-butikk, i første etasje ut mot gata.

Breigata 20 har av noen blitt omtalt som «18B», men det er egentlig Breigata 20. Bygget huser Kebabish Original i første og andre etasje ut mot gata.

Vi beklager om noe har vært uklart, og håper at alle kan merke seg nummerene. Styret arbeider med skilting av både ulike hus samt etasjer innvendig og et oversiktskart ved hovedporten.

adresseteikning