Velkommen til generalforsamling på nett 14. mai

På grunn av koronakrisa vil denne generalforsamlinga foregå elektronisk. Alle andelseigarar vil få innkalling på e-post til eit digitalt møte. Det vart sendt ut e-post med informasjon måndag 4. mai. Dersom du ikkje fekk denne, kontakt oss på styret@4blocks.no så snart som mogleg.

Vi brukar Microsoft Teams

For at alle andelseigarar skal kunne uttrykke seg, har vi vald videomøte framfor berre skriftleg votering i sakar. Vi har vald å bruke Microsoft Teams som plattform.

Møterommet opnast klokka 17:30, og det anbefalast at du blir med så tidleg som mogleg og seinast 17:50. Dersom du ikkje er kome inn i møterommet (og testa at mikrofon/kamera fungerar) innan møtestart 18:00, vil du ikkje kunne delta på møtet.

Problemer med å delta?

Dersom du får problem med å delta i møte på Teams, så ta gjerne kontakt med styret@4blocks.no så vi skal vi hjelpe deg i gang. Elles finner du ein god introduksjon til Teams-møter her.

Vi har laga nokre enkle møtereglar for at møtet skal bli så effektivt og bra som mogleg. Desse vil vi gå gjennom ved møtestart.

Innkalling

Innkallelsen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Borettslaget 4 Blocks det kommende året.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

  • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett.
  • Det er kun én stemme pr. andel.
  • Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg, men de må da oppholde seg på samme sted og benytte samme innlogging.
  • Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
  • Hvis leietaker ønsker å delta må han/hun oppholde seg på samme sted som andelseier og benytte samme innlogging som andelseier.
  • En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg hvis generalforsamlingen tillater det og må oppholde seg på samme sted som andelseier og benytte samme innlogging.
  • Denne generalforsamlingen foregår elektronisk og det er ikke anledning å møte med fullmektig.