Veggdyr, rotter og søppel hos/fra næringsenhetene

Det har vore eit større angrep av veggdyr i Breigata 18, og det jobbast no med bekjemping av dette. Det vil i etterkant bli gjort kontroll av alle leigenheiter som er angrepe.

Etter ein periode med mange rotter kring Breigata 12, er det gjort mange ulike tiltak for å betre forholda inkludert nye rottefeller og smartfeller samt forsøk på giftutlegging.

Styret har over lengre tid hatt dialog med næringseiningane om probelemer der. Det er problemer med søppel frå Kebabish ved Breigata 20, og næringseiningane i Breigata 18 har til tider brukt burettslaget sine søppeldunkar utan grunn til det. Dersom du ser nokon frå næringseiningane kaste søppel hjå oss, fortell at det har dei ikkje lov til, og varsle styret.

Veggdyr

Vår forsikring dekker bekjempelse av bl.a. veggdyr. Det er nå gjennomført kontroll av alle leiligheter i Breigata 18. Det er ikke funnet veggdyr i flere leiligheter enn det vi var kjent med før denne store inspeksjonsrunden. Det gjennomføres nå veggdyrbekjempelse i de siste leilighetene mandag 24 september. Deretter vil det bli gjennomført kontroll av alle leiligheter som har hatt veggdyr etter ca 3 uker. Det er svært viktig at beboere som mistenker veggdyr omgående tar kontakt med styret slik at bekjempelse kan starte så raskt som mulig slik at det unngås spredning til flere leiligheter. Styret vil da følge opp med Anticimex for kontroll av aktuell leilighet og tilstøtende leiligheter slik at vi raskest mulig får kontroll av situasjonen.

 

Rotter

Som noen av dere har sett er det endel rotter i bakgården. Vi har en avtale med Anticimex for bekjempelse av rotter og vi har satt ut to nye såkalte Smart box feller. I tillegg er det lagt ut gift under terrassen til leiligheten i 1 etasje i Breigata 12. Det er fanget ganske mange rotter i de nye fellene. Anticimex følger opp situasjonen jevnlig. Det er svært viktig at vi nå håndtere søppel slik at ikke ligger matrester tilgjengelig for rottene. Vi ber dere snakke med barn og ungdom også slik at de forstår viktigheten av å ikke legge igjen matrester.

 

Kebabish og Oslo eiendomssenter

Vi har gjentatte ganger tatt opp søppelsituasjonen med Oslo eiendomssenter som eier næringsdelen av Breigata 18 og Breigata 20 (Kebabish og butikkene og frisøren). Vi har oversendt bilder av søppel som står utenfor Kebabish og poengtert at dette ikke kan fortsette. De har nå fått ytterligere en søppelcontainer og deres søppelcontainere er nå låst. Oslo eiendomssenter har nå sendt oss en klage over at våre beboere har lagt søppel i deres beholdere. Vi ber alle våre beboere benytte 4Blocks sine søppelbeholdere.  Ingen leietakere av næringseiendommene har lov til å benytte våre søppelcontainere eller fellesarealer. Oppdager dere at uvedkommende benytter våre søppelcontainere eller hensetter gjenstander i våre fellesområder/bakgården ber vi om at dere varsler styret snarest.