Veggdyr og rotter

Det er funnet veggdyr i tre leiligheter i Breigata 18. Det gjennomføres nå kontroll i regi av Anticimex av alle leiligheter over og ved siden av disse leilighetene. Butikklokalene i første etasje er også varslet om at det må gjennomføres kontroll.

Det er også observert rotter i bakgården. Vi har hatt befaring med Anticimex og det vil i løpet av få dager bli satt ut en ny type feller. Vi har også vært i kontakt med eierselskapet av næringsenheten vedrørende søppel og matavfall utenfor Kebabish. De har lovet å se på dette og forsøke å finne en annen løsning i løpet av kort tid.