Styretelefonen

Styretelefonen er ikke lenger bemannet til faste tider. Dette grunnet lite bruk.

Send e-post til styret dersom du har spørsmål. Dersom du ønsker det, kan du be om å bli oppringt. Vi vil da ringe deg så snart det passer.