Problemer med døren til nr. 18

Inngangsdøren til nummer 18 er for tiden vanskelig å åpne. Styret ber vaktmesteren se på det så snart som mulig, antagelig i morgen onsdag.