Mangler du nøkkelbrikker?

I forbindelse med innføring av nøkkelbrikker på alle dører viser det seg at noen beboere enten ikke har bestilt, eller har mistet brikkene sine.

Dersom du er blant disse, må dette ordnes snarest. I mellomtiden kan du kontakte styret for kode for å komme inn til borettslaget og i blokkene. Midlertidige koder er opprettet, som vil fungere til 23. mai.

Har ikke du brikker? (mistet/aldri bestilt)

Bestill brikker snarest via nettskjema. Brikkene blir levert ut i starten av uke 21, altså en gang mellom 21. og 23. mai. I mellomtiden, bruk midlertidige koder. Kontakt styret via kontaktskjema for å få dette.

Fungerer ikke brikkene dine?

Ta kontakt med styret via kontaktskjema. Det som oftest har skjedd, er at man har forsøkt feil kode flere ganger på rad slik at brikkene har blitt sperret. Dette er en sikkerhetsfunksjon i tilfelle brikker mistes.

Mangler du tilgang til bodeareal?

Ta kontakt med styret via kontaktskjemaet. Spesifiser hvor du har bod, slik at vi lettere kan hjelpe deg. Alternativene er:

  • Under Breigata 12 (inngang fra kjeller i Breigata 12)
  • Under Breigata 18/20 – stort bodareal. Inngang fra kjeller i Breigata 18.
  • Under Breigata 18/20 – stort bodareal. Inngang fra kjeller i Breigata 20.
  • Under Breigata 18 – lite bodareal (5-6 boder). Inngang fra kjeller i Breigata 18.