Manglar du tilgang til bodareal?

Dersom du ikkje har tilgang til bodareal med den svarte/grøne nøkkelbrikka di, må du ta kontakt med styret via kontaktskjemaet her på nettsida og fortelle om kor du har bod.

Kvifor?
Burettslaget har bod fire plassar, og sjølv om vi veit kor folk burde ha bod, har det vist seg at det ikkje alltid stemmer. For å vere 100% sikker på at alle har tilgang til rett bodareal, må vi difor få beskjed om kor du har bod.

Korleis ?
Ta kontakt med styret via kontaktskjemaet. Spesifiser kor du har bod, slik at vi lettare kan hjelpe deg. Alternativa er:

  • Under Breigata 12 (inngang frå kjellar i Breigata 12)
  • Under Breigata 18/20 – stort bodareal. Inngang frå kjellar i Breigata 18.
  • Under Breigata 18/20 – stort bodareal. Inngang frå kjellar i Breigata 20.
  • Under Breigata 18 – lite bodareal (5-6 boder). Inngang frå kjellar i Breigata 18.