ISS har tatt over etter GOS

Fra 1. juni overtok ISS som ny leverandør av renhold og vaktmestertjenester. Vi håper på et godt samarbeid med ISS.

Dersom noen har kommentarer til utføringen av renhold eller vaktmesterarbeidet, er det fint om dere gir beskjed til styret om dette. Vi vil da kunne videreformidle dette.