Info om fjernvarmepriser

Borettslaget vårt har fjernvarme fra Fortum. Dette gir varmtvann til radiatorer og dusj, vask og lignende.

Fjernvarme-prisene følger gjennomsnittet av strømprisene for en hel måned, så i måneder med høye strømpriser vil også prisen for fjernvarme gå opp.

Nyhetsbrev fra Fortum om fjernvarmen desember 2021

Borettslaget har installert målere på alle andeler, slik at vi vet forbruket av varmtvann og kan fordele kostnadene rettferdig basert på forbruk. Hver måned betaler du inn akonto, altså et estimat. En gang i året gjør vi opp regnskapet og beregner hva din andel skal betale. Noen vil få penger tilbake, andre må betale. Les mer om dette på egen side.

Nyttig lesing:

Teknisk Ukeblad om hvordan prising av fjernvarme fungerer